Rojstna hiša Antona Tomaža Linharta

Bulovčeva hiša v kateri je bil leta 1756 rojen Anton Tomaž Linhart  arhitekturno ne spada med najpomembnejše primere radovljiškega meščanskega stavbarstva. Veliko pomembnejši je simbolni značaj hiše v kateri se je rodil prvi slovenski dramatik, gledališčnik, zgodovinopisec in šolnik.

Gradnji hiše z obrtniško dejavnostjo lahko sledimo  v prvo polovico 18. stoletja, ko so nove družbene in politične razmere pogojevale širitev Radovljice izven meja obrambnega zidu. Tako je bila tudi rojstna hiša A.T.Linharta zgrajena, pravzaprav naslonjena na mestno obzidje v bližini zgornjih mestnih vrat. Zgradba je bila po  velikem požaru leta 1835 prezidana in obnovljena in od takrat njeno fasado krasijo klasicistični portali in reliefi. Slednji so delo takratnega lastnika hiše, podobarja Matije Goričnika.