Secesija v Radovljici

Poleg zgoraj navedenih znamenitosti se Radovljica ponaša tudi s številnimi znamenitostmi zgrajeni na prelomu 19. in 20.  stoletja. Po širitvi Radovljice izven mestnega obzidja so te gradnje zapolnile vmesni prostor med starim mestnim jedrom in najnovejšimi objekti na severnem delu mesta.

V slogu secesije in deloma tudi historicističnega vpliva se vrstijo poslovne in stanovanjske zgradbe: današnje sodišče in njej nasproti secesijska stavba z grbom mesta Radovljica nad glavnim vhodom, v nadaljevanju ceste proti Lescam so v tem času zrasle z vrtovi obdane vile premožnejših meščanov. Med vsemi izstopa stavba nekdanje Mestne hranilnice, zgrajene leta 1906 po načrtnih Cirila Metoda Kocha.