Župnijska cerkev svetega Petra

Radovljiška cerkev sv. Petra spada med ključne spomenike poznogotske cerkvene arhitekture na naših tleh. Prvotno v romanskem slogu zgrajeno cerkev iz 12. stoletja so leta 1495 temeljito prezidali in povečali, vendar pa so ohranili dolgi kor s podobo stavbarja na rebrastem svodu, katerega nastanek datiramo v čas okoli leta 1460.

V poznogotskem slogu grajeno cerkev, z ladjo dvoranskega tipa, v notranjosti prekriva visok, z gotskimi rebri in sklepniki okrašen zvezdast obok, ki se naslanja na mnogokotne stebre. Skozi stoletja so cerkev bogatili s številnimi freskami in plastikami. Glavni oltar je iz leta 1713, delo delavnice Luke Misleja iz Ljubljane s kipoma italijanskega kiparja Angela Pozza. V severni, stranski ladji je oltar z upodobitvami evangelistov delo radovljiških rojakov iz rodbine Vurnik, Janeza, Ivana in Helene. Pri okrasju cerkve so svoje mojstrstvo prispevali še kiparji Lodovico Bombassi, Matej Goričnik, Valentin Vrbnik, Jožef Pavlin in Stane Jarm ter slikarji Leopold Layer, Pavel Künl in Janez Šubic.

Župnišče se je razvijalo istočasno s cerkvijo, enkratno podobo pa mu daje arkadno dvorišče iz 16. stoletja, ki z gotsko oblikovanimi nosilci in okroglimi stebriči sodi med najlepše in najstarejše tovrstne spomenike na Gorenjskem. V 15. stoletju je bila v sklopu župnišča srednjeveška pivnica, taverna, nekdanja župnijska kašča pa se danes uporablja v galerijske namene. Obnovljeno zunanjo fasado krasijo številne freske. Tako župnišče, kot cerkev sta bila sestavni del obrambnega pasu okoli Radovljice o čemer pričajo ostanki strelnih lin in obrambnih stolpičev.

V sklop cerkvenih znamenitosti uvrščamo tudi hišo Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja, v neposredni bližini župnijske cerkve. Zasnova zgradbe datira v pozni srednji vek, v 16. in v začetku 17. stoletja so stavbo razširili z arkadnim dvoriščem in iz tega obdobja so tudi oboki v pritličju in nadstropju. V spodnji in zgornji veži nosijo oboke kamnite figuralne in geometrične konzole. Vhodni portal je iz 19. stoletja.