Vabilo na 7. redno sejo Sveta KS Radovljica

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 21.3.2016

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

7. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 29. marca 2016 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Poročilo o investicijskih delih 2015.
  4. Finančno poročilo 2015.
  5. Plan investicijskih del 2016 (osnutek naknadno po e-pošti).
  6. Priprava praznika KS Radovljica.
  7. Razno.

-          Vloga DU Radovljica

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-5: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Pod tč. 6: predsednica Komisije za kulturo ga. Januša Avguštin

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

                

Priloga: - zapisnik 6. Seje Sveta KS, finančno poročilo,

                 Vloga DU Radovljica