5. redna seja Sveta KS Radovljica 3. novembra 2015

Svet krajevne skupnosti                                                              Radovljica, 27.10.2015

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

5. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 3. novembra 2015 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Poročilo o investicijskih delih 2015.
  4. Poročilo o prazniku KS Radovljica.
  5. Pregled zapisnika Odbora za urbanizem pri KS Radovljica
  6. Predlogi prometnih ureditev v KS Radovljica .
  7. Pogodba o plakatiranju.
  8. Razno.

Poročevalci:

Pod tč. 1-3, 6-9: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Pod tč. 4 predsednica Komisije za kulturo ga. Januša Avguštin

Pod tč. 5 predsednik Odbora za urbanizem g. Marko Markelj

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

                

Priloga: - zapisnik 4. Seje Sveta KS, 2. Seje Odbora za Urbanizem, SPV, Poročilo o prazniku,

                 Aneks plakatiranje