4. redna seja Sveta KS Radovljica 30. junija 2015

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 22.6.2015

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

4. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 30. junija 2015 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Plan investicijskih del 2015.
  4. Poročilo o prazniku KS Radovljica.
  5. Odgovor Komunale o problematiki oskrbe z vodo na Langusovi ulici.
  6. Poročilo Policije o stanju ceste na Mlaki.
  7. Poročilo Elan Invente o ogledu otroškega igrišča.
  8. Predlog ureditve križišča Gorenjska cesta – Gradnikova ulica (Iso-span).
  9. Razno.

-          Vloga Langusova ulica

Poročevalci:

Pod tč. 1-3, 5-9: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Pod tč. 4 predsednica Komisije za kulturo ga. Januša Avguštin

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

                

Priloga: - zapisnik 3. seje

             - dopis: Komunala, Policija, Elan, Langusova