3. redna seja Sveta - 23.4.2019

Svet krajevne skupnosti                                                                         Radovljica, 10.4.2019

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S K L I C U J E M

3. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 23. aprila 2019 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Program dela KS Radovljica za leti 2019 in 2020.
  4. Praznik KS Radovljica – Vurnikovi dnevi 2019.
  5. Razno.

Poročevalci:

Pod tč. 1-5: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                          Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni: -     vsi člani sveta KS Radovljica

                

Priloga: - zapisnik 2. Seje, Program dela 2019