14. redna seja Sveta - 25.9.2018

Svet krajevne skupnosti                                                                         Radovljica, 17.9.2018

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S K L I C U J E M

14. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 25. septembra 2018 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Poročilo o investicijah v letu 2018.
  4. Finančno poročilo Oddelka za finance Občine Radovljica.
  5. Poročilo o Prazniku KS 2018.
  6. Lokalne volitve v Svet KS Radovljica.
  7. Razno.

 

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-7: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                          Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni: -     vsi člani sveta KS Radovljica,

Priloga: -      zapisnik 13. Seje Sveta KS,

-          Finančno poročilo Oddelka za finance OR