12. redna seja Sveta - 7.12.2017

Svet krajevne skupnosti Radovljica, 7.12.2017

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

SKLICUJEM

12. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v sredo 13. decembra 2017 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Investicije v letu 2017.
  4. Razno.

Poročevalci:

Pod tč. 1-4: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

Predsednik Sveta KS:

Andrej Golčman, l.r.

Vabljeni: vsi člani sveta KS Radovljica,

Priloga: - zapisnik 11. Seje Sveta KS,