11. redna seja Sveta - 19.5.2017

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 19.5.2017

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

11. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 30. maja 2017 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Praznik KS Radovljica 2017.
  4. Program dela 2017 - potrditev.
  5. Razno.

-          Vloga Župnije Radovljica – oblikovanje odgovora

-          Koledar prireditev – seznanitev z odgovorom OR

 

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-5: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

Priloga: - zapisnik 10. Seje Sveta KS,

              - Koledar prireditev (odgovor)