9. redna seja Sveta KS Radovljica

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 12.12.2016

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

9. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 20. decembra 2016 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Poročilo o delu za leto 2016.
  4. Prometna ureditev v Novi vasi.
  5. Informacija glede ureditev v Vrbnjah.
  6. Razno.

 

Zaključku zadnje letošnje seje sledi prednovoletno srečanje!

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-6: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

Priloga: - zapisnik 8. Seje Sveta KS,

                 Zabeležka Nova vas