8. redna seja Sveta KS Radovljica

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 20.6.2016

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

8. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 28. junija 2016 ob 19.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Problematika plakatiranja.
  4. Poročilo o Prazniku KS Radovljica.
  5. Plan dela 2016.
  6. Zamenjava zemljišča v Vrbnjah.
  7. Razno.

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-3, 5-7: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Pod tč. 4: predsednica Komisije za kulturo ga. Januša Avguštin

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

-           Cifra d.o.o.

Priloga: - zapisnik 7. Seje Sveta KS,

                 Vloga zamenjava zemljišča Vrbnje