Vabilo na otvoritev razstave

Vabilo v PDF obliki

VabiloRazstavaSIVhisa VurnikoviDnevi 2016

Vurnikovi dnevi 2016 plakat web

vurnikova pot 2016