10. redna seja - 13.03.2017

Svet krajevne skupnosti                                                                          Radovljica, 13.3.2017

V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o lokalnih  volitvah ter 15. členom Statuta Krajevne skupnosti Radovljica

S  K  L  I  C  U  J  E  M

10. redno sejo Sveta KS Radovljica, ki bo

v torek 21. marca 2017 ob 18.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Radovljica,

Prešernova ulica 2b, Radovljica

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje.
  2. Pobude in vprašanja.
  3. Poslovno poročilo za leto 2016.
  4. Osnutek programa dela 2017.
  5. Razno.

-          Vloga Župnije Radovljica

-          Sodelovanje pri projektih DU Radovljica

 

 

Poročevalci:

Pod tč. 1-5: predsednik sveta KS g. Andrej Golčman

Prosim vse člane sveta za zanesljivo udeležbo!

                                                                                                          Predsednik Sveta KS:

                                                                                                           Andrej Golčman, l.r.

 

Vabljeni:  -     vsi člani sveta KS Radovljica,

-          g. Peter Ravnihar (DUR)

Priloga: - zapisnik 9. Seje Sveta KS,

                 Poslovno poročilo, Osnutek programa dela (bo poslan naknadno po e-pošti), Vloga Župnija

                 Radovljica, E-pošta - projekti DU