Zapisnik 3. seje - 23.04.2013

3. seje komisije, ki je bila dne 23.04.2013 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar,

Odsotni: Avgust Mencinger, Irena Resman, Andrej Župan

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na petek 31.5. in soboto 1.6.2013 z naslednjim programom:

Petek 31.5.2013:

Ob 17 uri: arhitekt Vurnik – delavnica igrive arhitekture (Linhartov trg ali atrij graščine)

Ob 19 uri: koncert Glasbene šole Radovljica (Linhartov trg ali atrij graščine)

Ob 21 uri: film ISKALCA - o življenju arh. Vurnika (letni kino – graščina)

Sobota 1.6.2013:

Ob 18 uri: Vrt gostilne Kunstelj – ob stari trti:

  • nagovor predsednika Krajevne skupnosti Radovljica

  • nagovor župana Občine Radovljica

  • Linhartov oder: SODI SE PREGREHAM STRINE PORCIJUNKULE (igra)

Ob 19.30 uri: Linhartov trg Radovljica :

  • Razstava fotografij Mirana Kambiča o arh. Vurniku

  • Koncert - Eva in Klemen Kelih

Ob 21 uri: Kavarna Vidic:

  • Linhartov oder: HERBOLARIA (igra)

Kraj prireditev:

Kraj dogajanja: Linhartov trg, graščina, vrt gostilne Kunstelj, kavarna Vidic

(kraj bo točno opredeljen v zgibanki, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva)

Ogled prireditev bo brezplačen!

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Tedenski napovednik, DN, Radio Triglav (Černe)

Zgibanka (močna oranžna barva): predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2500 kosov) Knjigoveznica Radovljica. Koordinira Bojan.

Za potrebe razstave se nabavi: 5 podstavkov (mestna oprema 1.328,34€ z DDV), 20 fotografij (po 55,2€ z DDV, + skeni diapozitivov), 5 podstavkov se izposodi. Koordinira Barbara.

Ostali stroški še niso točno definirani.

Takoj je potrebno: poslati e-pošto na DN, rezervirati vrt pri Kunsteljnu, dogovoriti z GŠ, Turizmom, županom; gradivo za zloženko Januša in Barbara zagotovita do 10.5.13. Koordinira Bojan.

Celotno prireditev koordinira Januša.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin