Komisija za kulturo

Zapisnik 2. seje - 26. aprila 2014

KRAJEVNA SKUPNOST

R A D O V L J I C A datum: 26.04.2012

Komisija za kulturo

Z A P I S N I K

2. seje komisije, ki je bila dne 25.04.2012 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar, Irena Resman, Andrej Župan

Odsotni: Avgust Mencinger

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na petek 1.6. in soboto 2.6.2012 z naslednjim programom:

Petek 1.6.2012:

 • Ob 18h Šivčeva hiša: razstava bratov Jagr (sodobnika Ivana Vurnika),(1.000 €)

 • Ob 19h Linhartov trg: koncert pihalnega orkestra Glasbene šole,(bp)

Sobota 2.6.2012:

 • ob 19h pri stari trti na dvorišču gostilne Kunstelj (ali v kleti): pozdravni govor predsednika KS, župana Občine Radovljica; nastop zbora ATL Radovljica; manjša pogostitev,(stroški?)

 • ob 20h v atriju graščine: glasbeni nastop skupine BA – ROCK (1 uro, 1.200.-€)

Potrebno: stoli v avli (50-100), projektor+platno (Muzej-Barbara).

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Občasnik, Tedenski napovednik, DN,

Zgibanka: predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2300 kosov) Knjigoveznica Radovljica.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin

Zapisnik 3. seje - 23.04.2013

3. seje komisije, ki je bila dne 23.04.2013 ob 19. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar,

Odsotni: Avgust Mencinger, Irena Resman, Andrej Župan

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na petek 31.5. in soboto 1.6.2013 z naslednjim programom:

Petek 31.5.2013:

Ob 17 uri: arhitekt Vurnik – delavnica igrive arhitekture (Linhartov trg ali atrij graščine)

Ob 19 uri: koncert Glasbene šole Radovljica (Linhartov trg ali atrij graščine)

Ob 21 uri: film ISKALCA - o življenju arh. Vurnika (letni kino – graščina)

Sobota 1.6.2013:

Ob 18 uri: Vrt gostilne Kunstelj – ob stari trti:

 • nagovor predsednika Krajevne skupnosti Radovljica

 • nagovor župana Občine Radovljica

 • Linhartov oder: SODI SE PREGREHAM STRINE PORCIJUNKULE (igra)

Ob 19.30 uri: Linhartov trg Radovljica :

 • Razstava fotografij Mirana Kambiča o arh. Vurniku

 • Koncert - Eva in Klemen Kelih

Ob 21 uri: Kavarna Vidic:

 • Linhartov oder: HERBOLARIA (igra)

Kraj prireditev:

Kraj dogajanja: Linhartov trg, graščina, vrt gostilne Kunstelj, kavarna Vidic

(kraj bo točno opredeljen v zgibanki, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva)

Ogled prireditev bo brezplačen!

Pridržujemo si pravico do sprememb programa.

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Tedenski napovednik, DN, Radio Triglav (Černe)

Zgibanka (močna oranžna barva): predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2500 kosov) Knjigoveznica Radovljica. Koordinira Bojan.

Za potrebe razstave se nabavi: 5 podstavkov (mestna oprema 1.328,34€ z DDV), 20 fotografij (po 55,2€ z DDV, + skeni diapozitivov), 5 podstavkov se izposodi. Koordinira Barbara.

Ostali stroški še niso točno definirani.

Takoj je potrebno: poslati e-pošto na DN, rezervirati vrt pri Kunsteljnu, dogovoriti z GŠ, Turizmom, županom; gradivo za zloženko Januša in Barbara zagotovita do 10.5.13. Koordinira Bojan.

Celotno prireditev koordinira Januša.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin

Zapisnik 1. seje - 13. aprila 2011

1. seje komisije, ki je bila dne 19.03.2007 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar, Olga Lotrič, Irena Resman, Avgust Mencinger

Odsotni: Andrej Župan

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na Soboto 4.6.2011 z naslednjim programom:

 • ob 18 uri pri stari trti na dvorišču gostilne Kunstelj: pozdravni govor predsednika KS, župana Občine Radovljica; skeč Linhartovega odra (1/2 ure, potrebno enostavno ozvočenje!, BP),

 • ob 19 uri v baročni dvorani graščine: predavanje Damirja Globočnika o Ivanu Vurniku (3/4 ure, potrebno enostavno ozvočenje!, BP),

 • ob 20 uri na Linhartovem trgu ali avli graščine (v primeru slabega vremena): glasbeni nastop skupine BA – ROCK (1 uro, pevsko ozvočenje ?!, oder, 750.-€)

Potrebno: enostavno ozvočenje, pevsko ozvočenje, oder-praktikabli, stoli v avli.

Povezovanje prireditve: Linhartov oder (študentska napotnica?)

Petek 10.6. Šivčeva hiša: razstava del radovljiškega arhitekta Marka Smrekarja (sofinanciranje organizacije 500.-€)

Športnih iger se letos zaradi majhne odzivnosti ne organizira!

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Občasnik, Tedenski napovednik, DN, Glas, info kanal

g. Avgust Mencinger preveri možnost nastopa g. Rozmana (petek) in g. Lotriča (nedelja), ki bi jih kot dogodka tudi vključili v program praznovanja (za KS brezplačno) in tako zaokrožili vikend dogajanj.

Zgibanka: predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2300 kosov) Knjigoveznica Radovljica.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin

Zapisnik 2. seje - 25.04.2012

2. seje komisije, ki je bila dne 25.04.2012 ob 18. uri v prostorih Krajevne skupnosti.

Navzoči: Januša Avguštin, Barbara Boltar, Irena Resman, Andrej Župan

Odsotni: Avgust Mencinger

Vabljeni prisotni: Ladislav Eržen, Andrej Golčman

DNEVNI RED:

1. Program praznika KS.

2. Razno.

Ad.1)

Program praznika KS.

Vurnikov dan - Praznik KS Radovljica 1.6.: osrednji del praznovanja se pripravi na petek 1.6. in soboto 2.6.2012 z naslednjim programom:

Petek 1.6.2012:

 • Ob 18h Šivčeva hiša: razstava bratov Jagr (sodobnika Ivana Vurnika),(1.000 €)

 • Ob 19h Linhartov trg: koncert pihalnega orkestra Glasbene šole,(bp)

Sobota 2.6.2012:

 • ob 19h pri stari trti na dvorišču gostilne Kunstelj (ali v kleti): pozdravni govor predsednika KS, župana Občine Radovljica; nastop zbora ATL Radovljica; manjša pogostitev,(stroški?)

 • ob 20h v atriju graščine: glasbeni nastop skupine BA – ROCK (1 uro, 1.200.-€)

Potrebno: stoli v avli (50-100), projektor+platno (Muzej-Barbara).

Oglaševanje: Zgibanka za vsa gospodinjstva (tisk, pošta 500.-€), Občasnik, Tedenski napovednik, DN,

Zgibanka: predsednik KS napiše nagovor, Januša in Barbara pripravita ostale prispevke s fotografijami, oblikuje in tiska (2300 kosov) Knjigoveznica Radovljica.

Ad.2)

Razno.

Ni bilo pobud.

Seja je bila zaključena ob 20.00.uri.

Zapisal: Bojan Gregorčič Predsednica Komisije:

Januša Avguštin