Povezave

Občina Radovljica: http://www.radovljica.si/

Upravna enota: http://www.upravneenote.gov.si/radovljica/

Komunala Radovljica: http://www.komunala-radovljica.si/

 

Vzgoja, izobraževanje, zdravstvo

Center za socialno delo: http://www.csd-radovljica.si/

Zdravstveni dom: http://www.zd-radovljica.si/

Vrtec: http://vrtci-rad.s5.net/index.php

OŠ A.T. Linharta: http://www.osatl.si/portal/

OŠ A. Janše: http://www.os-antonajanse.si/

 

Kultura

Linhartova dvorana: http://www.ld-radovljica.si/

Muzeji Radovljiške občine: http://www.muzeji-radovljica.si/