Stalni odbori in komisije

Odbor za urbanizem, komunalne zadeve in varstvo okolja

Člani:

 • Marko Markelj – predsednik
 • Boris Sodja
 • Marina T. Ravnik
 • Slavko Kunčič
 • Rozman Stanislav
 • Marko Podržaj

Zunanji sodelavci:

 • Janez Horvat
 • Igor Šubic

Komisija za finance

Člani:

 • Ivana Varl– predsednica
 • Stanislav Rozman
 • Vesna Goričan

Komisija za kulturo in turizem

Člani:

 • Januša Avguštin - predsednica
 • Marko Podržaj
 • Rok Andres

Zunanji sodelavci:

 • Avgust Mencinger
 • Andrej Župan
 • Alenčica Marija Bole Vrabec