Osnovni podatki

Krajevne skupnosti so ožji del občine v funkcionalnem , teritorialnem in finančnem smislu, zato so morebitne službe oziroma zaposleni , ki opravljajo naloge za krajevne skupnosti , zaposleni v občinski upravi občine.

Poslovni sekretar KS: Bojan Gregorčič

Odgovorni urednik vsebine spletnih strani KS Radovljica: Ladislav Eržen, predsednik sveta KS Radovljica

Krajevni praznik: 1. junij, Vurnikov dan, rojstni dan rojaka Ivana Vurnika (1884-1971) mednarodno priznanega arhitekta.

Naselja in število prebivalcev: (stanje na dan 1.1.2012)

  • Gorica: 81
  • Nova vas pri Lescah: 202
  • Radovljica: 5922
  • Vrbnje: 344

Skupaj: 6549 prebivalcev

Več podatkov o izvoljenih predstavnikih v KS Radovljica po naseljih na spletni strani: http://www.dvk-rs.si/arhivi/lv2010/rezultati/obcina_radovljica_ckvs.html