Mandat 2010 - 2014

1. Boris Ahac

2. Januša Avguštin

3. Barbara Boltar

4. Ladislav Eržen

5. Andrej Golčman

6. Marko Podržaj

7. Marija Ljudmila Poženel

8. Zvonko Prezelj

9. Irena Resman

10. Simon Resman

11. Tatjana Marina Ravnik

12. Stane Rozman

13. Ivana Varl

14. Peter Žula